XIÊN QUE CHIÊN

XIÊN QUE CHIÊN

Thêm vào giỏ hàng

Viên Phô Mai Tan Chảy

Thêm vào giỏ hàng

Đậu Hủ Cá (Tim/Sao)

Thêm vào giỏ hàng

Chả Cuốn Tuyết Hoa

Chả Cuốn Tuyết Hoa

Giá: 50.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Chả Mực Viên

Chả Mực Viên

Giá: 50.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Thêm vào giỏ hàng

Hải Sản Phô Mai

Hải Sản Phô Mai

Giá: 65.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Thêm vào giỏ hàng

Thêm vào giỏ hàng

Túi Tiền Hải Sản

Túi Tiền Hải Sản

Giá: 50.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Thêm vào giỏ hàng

Thêm vào giỏ hàng

0
Zalo
Hotline
0